view

Kielipalvelut

Eetalingua palvelee tulkkauksissa ja asiakirjojen käännöksissä laadukkaasti ja nopeasti. Tulkkaamme niin asioimis-, neuvottelu- kuin kokoustilanteissa. Tulkkauksia hoidetaan moniin vaativiin toimeksiantoihin. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaistoiminta, turvapaikanhakijoiden selvitykset, tuomioistuinkäsittelyt, poliisikuulustelut ja -tutkimukset sekä maahanmuuttajien neuvontapalvelut. Käännökset voivat koskea vaikkapa viranomaisasiakirjoja tai yrityksen markkinointimateriaalia.

Tulkkaus

Aina asia ei selviä ilman tulkkia. Tyypillisiä tulkkausta vaativia tilanteita ovat suomen kieltä heikosti puhuvan ja ymmärtävän henkilön arkinen asiointi terveydenhuollossa, Kelassa, koulussa, poliisilla, päiväkodissa tai kaupungin virastoissa. Tarkkaa kieltä vaativissa tilanteissa, kuten oikeudenkäynneissä, erikoissairaanhoidossa tai mielenterveyden hoidossa, korostuu tarve selvittää asia tulkin välityksellä, jotta pienimmätkin yksityiskohdat välittyvät varmasti oikein. Joskus tulkkia tarvitaan vierailudelegaatioiden avuksi tai tulkkaamaan seminaariesityksiä.
Suurin osa tulkkauksista tapahtuu paikan päällä. Etätulkkaus puhelimen tai videoneuvottelun kautta on myös mahdollinen tapa kiireellisissä tai helpommissa tulkkaustapauksissa.

Käännökset

Käännämme tekstit yli 20 kielelle, suomesta kohdekieleen ja päinvastoin. Käännöstoimintaan kuuluvat kaikki kielet, joita Eetalingua myös tulkkaa. Erilaiset viralliset ja epäviralliset asiakirjat hoituvat nopeasti ja asiallisesti toimitettuina. Myös erikoisalojen, kuten lääketieteen ja juridiikan, tekstit käännetään täsmällisesti ja alkuperäistekstille uskollisesti. Alkuperäisen asiakirjan asettelu säilytetään käännöksessä tarpeen mukaan.

Kulttuurin ja kielen koulutus

Yritykset kansainvälistyvät. Erilaisten kulttuurien tuntemus on voimavara, joka auttaa toiminnan järjestämisessä ja suhteiden luomisessa uudella markkina-alueella. Kuitenkaan yrityksen henkilöstöllä ei aina itsellään ole riittävää tietoa uudesta kulttuurista ja kielestä. Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt koulutuksemme auttavat kulttuuriin perehtymisessä ja antavat eväät kaupanteossa ja verkostoitumisessa menestymiseen uudella alueella.

Toiminta-alueemme ja asiakkaamme

Pirkanmaan tulkkikeskus ja Keski-Suomen tulkkikeskus ovat suurimmat tulkkejamme ja kääntäjiämme tilaavat tahot. Verkostoamme toimii myös Mikkelin ja Lahden seuduilla. Tampereella Eetalinguan tulkit toteuttavat maahanmuuttajien omakielistä neuvontaa. Lisäksi asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt ja yritykset, esimerkiksi lakitoimistot sekä rahti- ja tullipalveluita käyttävät yritykset.

Toimintamallimme

 1. Asiakas tilaa tulkkauksen.
 2. Tulkkaus lähi- tai etätulkkauksena. Aina huolella ja ammattitaidolla.
 3. Tulkki täyttää tulkkausdokumentit. Asiakas kuittaa allekirjoituksellaan.
 4. Tulkki lähettää postissa tai sähköisesti dokumentit Eetalingualle
 5. Eetalingua maksaa tulkille palkan ja laskuttaa asiakasta.
 6. Palkkalaskelma tulkille ja lasku asiakkaalle. Kanavana sähköposti, verkkolasku tai posti.

Kielivalikoima

 • Arabia
 • Azeri
 • Badini
 • Burma
 • Dari
 • Englanti
 • Espanja
 • Hindi
 • Japani
 • Kayah
 • Kiina
 • Kurdi
 • Kurdmandji
 • Mon
 • Pashtu
 • Persia
 • Portugali
 • Ranska
 • Serbo‐kroatia
 • Tigrinja
 • Urdu
 • Venäjä
 • Kuvailutulkkaus suomeksi näkövammaisille

 

view

Tule meille töihin

Toimintamme kasvaa koko ajan. Jos olet tulkki tai kääntäjä, saatat hyvinkin olla seuraava rekrytoitavamme. Etsimme koko ajan uusia tulkkeja ja kääntäjiä verkostoomme. Edellytämme alan koulutusta, esimerkiksi asioimistulkin koulutusta, sekä työkokemusta tulkin tehtävistä.

Tulkkiverkostomme toimii tällä hetkellä pääosin Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa sekä Mikkelin ja Lahden seuduilla. Etsimme kuitenkin uusia tulkkeja koko Suomen laajuudelta. Joustava toimintamallimme mahdollistaa sujuvan työskentelyn mistä päin Suomea tahansa.

Tyytyväisyys ja osaaminen tuovat varmuuden

Teemme joka päivä töitä sen eteen, että asiakkaamme ja työntekijämme ovat tyytyväisiä, jokainen asia sujuu, kaikilla on mukavaa ja jokainen ongelma tulee ratkaistuksi. Tämän näemme toimintamme elinehtona. Tässä vaativassa työssä meitä auttaa kokemuksemme. Meillä on yrityksenä jo viiden vuoden kokemus, ja osaajiltamme löytyy alan kokemusta reilusti yli kymmeneltä vuodelta.

Hiottu toimintamalli takaa onnistumisen

Olemme tehneet tämän helpoksi. Tulkki ja kääntäjä saa keskittyä siihen, minkä osaa parhaiten: tulkkauksiin ja käännöksiin. Talouden ja hallinnon ammattilainen hoitaa paperityöt, kuten verot, työnantajamaksut, vakuutukset, kirjanpidon ja sopimusasiat. Katso alta miten mallimme toimii. Helpommaksi tätä ei oikeastaan voi tulkille ja kääntäjälle tehdä.

Yhteisö on voimavara

Yhdessä olemme enemmän. Yhteisö tuo tekemiseen vakauden ja laadun. Edistämme yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta eri kielien osaajien välillä. Järjestämme verkostossamme säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia. Niissä on hyvä vaihtaa kokemuksia ja saada uutta oppia. Kaikkiin ongelmiin löytyy kokeneesta verkostostamme apua.

Isompi joukko tarkoittaa myös taloudellista hyötyä jokaiselle yhteisön jäsenelle. Yhdessä pärjäämme hintaneuvotteluissa ja kilpailutuksissa huomattavasti paremmin kuin yksin punnertamalla. Yhteisömme periaatteet löytyvät julistuksestamme.

Hyvästä työstä hyvä palkka

Hyvin tehdystä työstä kuuluu saada hyvä palkka. Tästä emme tingi. Palkkamme on aina kilpailukykyinen. Kaikki kulukorvaukset maksetaan täysimääräisinä. Työntekijämme ei tarvitse odotella palkkasaataviaan, vaan palkka tulee nopeasti sen jälkeen, kun työt on hoidettu. Työntekijälle nopeaa, turvattua ja vaivatonta.

Työnteon turvana

Joskus voi tapahtua jotain yllättävää. Silloin on hyvä olla selkänoja, johon tukeutua. Yhteisöstämme löytyy aina neuvoja ja apua. Kaikki työntekijät ovat kattavasti vakuutettuja meillä työskennellessään. Vakuutuksemme kattaa sinulle aiheutuvat vahingot ja jopa vahingot, jotka aiheutuvat asiakkaalle, jos jokin virhe pääsee tapahtumaan. Ei siis hätää, voit tehdä työsi rauhallisin mielin.

Vapauta markkinapotentiaali

Pelkkä osaaminen ei riitä, sitä pitää myös markkinoida. Meillä työskenteleviä tulkkeja tarjotaan asiakkaillemme ympäri Suomen maata. Osallistumme säännöllisesti julkisiin tarjouskilpailuihin ja hankimme sitä kautta uusia työmahdollisuuksia. Lisäksi Internet-näkyvyytemme tuo jatkuvasti kyselyjä kieliosaajista.

Miksi töihin Eetalinguaan?

 • Pidämme huolen, että jokainen työntekijämme on tyytyväinen
 • Palkka on hyvä ja se maksetaan ajallaan.
 • Toimintamallimme on helppo, luotettava ja joustava
 • Järjestämme säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia
 • Olemme yhteisö, jossa vaihtaa kokemuksia ja saada apua.
 • Markkinoimme osaamistasi laajasti asiakkaillemme
 • Jos et halua perustaa omaa yritystä, ja laskutus on hankalaa, voit alkaa työskennellä Eetalinguan kautta.

Toimintamallimme

 1. Asiakas tilaa tulkkauksen.
 2. Tulkkaus lähi- tai etätulkkauksena. Aina huolella ja ammattitaidolla.
 3. Tulkki täyttää tulkkausdokumentit. Asiakas kuittaa allekirjoituksellaan.
 4. Tulkki lähettää postissa tai sähköisesti dokumentit Eetalingualle
 5. Eetalingua maksaa tulkille palkan ja laskuttaa asiakasta.
 6. Palkkalaskelma tulkille ja lasku asiakkaalle. Kanavana sähköposti, verkkolasku tai posti.

Kielivalikoima

 • Arabia
 • Azeri
 • Badini
 • Burma
 • Dari
 • Englanti
 • Espanja
 • Hindi
 • Japani
 • Kayah
 • Kiina
 • Kurdi
 • Kurdmandji
 • Mon
 • Pashtu
 • Persia
 • Portugali
 • Ranska
 • Serbo‐kroatia
 • Suomi
 • Tigrinja
 • Urdu
 • Venäjä
 • Kuvailutulkkaus suomeksi näkövammaisille

 

view

Eetalingua Oy on asioimistulkkauksiin ja käännöstöihin erikoistunut tulkkiverkosto, joka kasvaa koko ajan. Verkostostamme löytyy nopeasti ja edullisesti apu käännös- ja tulkkaustöihin. Tulkkimme ovat tulkkauksen kokeneita ammattilaisia, joilta hoituvat vaativatkin tehtävät. Tulkkaukset ja käännökset onnistuvat molempiin suuntiin suomen ja vieraan kielen välillä.

Etsimme koko ajan uusia tulkkeja. Jos sinulla on kokemusta tulkkauksista ja käännöksistä, niin tutustu rekrytointisivuihimme.

Eetalinguan yhteisön julistus

Olemme Yhteisö. Menestymme vain yhdessä. Tämä tarkoittaa meille, että

Olemme hyvän kumppanuuden yhteisö. Asiakkaiden ja työntekijöidemme tyytyväisyys on elinehtomme. Kuuntelemme ja keskustelemme. Sovimme ja luotamme. Arvostamme sitä mitä olemme itse – reiluja ja rehellisiä. Kannamme vastuumme ja velvollisuutemme.

Olemme korkean laadun yhteisö. Järjestämme asiat helpoiksi, sujuviksi ja järkeviksi. Teemme asiat kerralla kunnolla.  Emme viivyttele, jos asiat vaativat korjaamista, emmekä koskaan lopeta toiminnan kehittämistä.

Olemme oppiva yhteisö. Haluamme antaa ja saada palautetta. Kannustamme ja tuemme kouluttautumista. Kehitämme toimintaamme ja itseämme jatkuvan oppimisen periaatteella.  Emme pelkää muutosta, kun näemme muutoksen avulla saatavat hyödyt.

Olemme mukavan työn yhteisö. Panostamme vahvasti siihen, että kaikilla on mukava työskennellä. Palkkamme ja etumme ovat aina kilpailukykyisiä. Hierarkioita tai turhaa byrokratiaa ei tunneta. Tuntipalkkamme on sama kaikille yhteisömme jäsenille johtoa myöten. 

Olemme menestyvä yhteisö. Menestys kumpuaa hyvistä asiakassuhteista, hyvin tehdystä työstä ja yhteisömme jokaisen jäsenen tyytyväisyydestä. Kasvamme maltillisesti ja varmasti. Taloudellista menestystä tarvitsemme kasvun ja kehittymisen tueksi. Yhteisömme taloudellinen menestys näkyy jokaisen jäsenemme parempana palkkana.