Kielipalvelut

Kielipalvelut

Eetalingua palvelee tulkkauksissa ja asiakirjojen käännöksissä laadukkaasti ja nopeasti. Tulkkaamme niin asioimis-, neuvottelu- kuin kokoustilanteissa. Tulkkauksia hoidetaan moniin vaativiin toimeksiantoihin. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaistoiminta, turvapaikanhakijoiden selvitykset, tuomioistuinkäsittelyt, poliisikuulustelut ja -tutkimukset sekä maahanmuuttajien neuvontapalvelut. Käännökset voivat koskea vaikkapa viranomaisasiakirjoja tai yrityksen markkinointimateriaalia.

Tulkkaus

Aina asia ei selviä ilman tulkkia. Tyypillisiä tulkkausta vaativia tilanteita ovat suomen kieltä heikosti puhuvan ja ymmärtävän henkilön arkinen asiointi terveydenhuollossa, Kelassa, koulussa, poliisilla, päiväkodissa tai kaupungin virastoissa. Tarkkaa kieltä vaativissa tilanteissa, kuten oikeudenkäynneissä, erikoissairaanhoidossa tai mielenterveyden hoidossa, korostuu tarve selvittää asia tulkin välityksellä, jotta pienimmätkin yksityiskohdat välittyvät varmasti oikein. Joskus tulkkia tarvitaan vierailudelegaatioiden avuksi tai tulkkaamaan seminaariesityksiä.
Suurin osa tulkkauksista tapahtuu paikan päällä. Etätulkkaus puhelimen tai videoneuvottelun kautta on myös mahdollinen tapa kiireellisissä tai helpommissa tulkkaustapauksissa.

Käännökset

Käännämme tekstit yli 20 kielelle, suomesta kohdekieleen ja päinvastoin. Käännöstoimintaan kuuluvat kaikki kielet, joita Eetalingua myös tulkkaa. Erilaiset viralliset ja epäviralliset asiakirjat hoituvat nopeasti ja asiallisesti toimitettuina. Myös erikoisalojen, kuten lääketieteen ja juridiikan, tekstit käännetään täsmällisesti ja alkuperäistekstille uskollisesti. Alkuperäisen asiakirjan asettelu säilytetään käännöksessä tarpeen mukaan.

Kulttuurin ja kielen koulutus

Yritykset kansainvälistyvät. Erilaisten kulttuurien tuntemus on voimavara, joka auttaa toiminnan järjestämisessä ja suhteiden luomisessa uudella markkina-alueella. Kuitenkaan yrityksen henkilöstöllä ei aina itsellään ole riittävää tietoa uudesta kulttuurista ja kielestä. Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt koulutuksemme auttavat kulttuuriin perehtymisessä ja antavat eväät kaupanteossa ja verkostoitumisessa menestymiseen uudella alueella.

Toiminta-alueemme ja asiakkaamme

Pirkanmaan tulkkikeskus ja Keski-Suomen tulkkikeskus ovat suurimmat tulkkejamme ja kääntäjiämme tilaavat tahot. Verkostoamme toimii myös Mikkelin ja Lahden seuduilla. Tampereella Eetalinguan tulkit toteuttavat maahanmuuttajien omakielistä neuvontaa. Lisäksi asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt ja yritykset, esimerkiksi lakitoimistot sekä rahti- ja tullipalveluita käyttävät yritykset.

Toimintamallimme

 1. Asiakas tilaa tulkkauksen.
 2. Tulkkaus lähi- tai etätulkkauksena. Aina huolella ja ammattitaidolla.
 3. Tulkki täyttää tulkkausdokumentit. Asiakas kuittaa allekirjoituksellaan.
 4. Tulkki lähettää postissa tai sähköisesti dokumentit Eetalingualle
 5. Eetalingua maksaa tulkille palkan ja laskuttaa asiakasta.
 6. Palkkalaskelma tulkille ja lasku asiakkaalle. Kanavana sähköposti, verkkolasku tai posti.

Kielivalikoima

 • Arabia
 • Azeri
 • Badini
 • Burma
 • Dari
 • Englanti
 • Espanja
 • Hindi
 • Japani
 • Kayah
 • Kiina
 • Kurdi
 • Kurdmandji
 • Mon
 • Pashtu
 • Persia
 • Portugali
 • Ranska
 • Serbo‐kroatia
 • Tigrinja
 • Urdu
 • Venäjä
 • Kuvailutulkkaus suomeksi näkövammaisille